Nastavení prostředí

       Ve volbách Nastavení systému si můžete systém nastavit tak, jak vám bude nejlépe vyhovovat a jak se Vám s ním bude nejlehčeji pracovat. Mezi základní nastavitelné parametry můžeme zařadit Zobrazování panelů nástrojů, zobrazování pozadí, nastavení tapety hlavního okna, zapnutí některých kontrolních dotazů (např. mazání záznamu), nastavit si ukládání Vašeho nastavení pozic oken a tabulek (gridů) a v neposlední řade si můžete nastavit i rychlé klávesy na nejpoužívanější funkce programu.