O systému SPEiS

Systém SPEiS zahrnuje zpracování všech důležitých činností spedičních a dopravních firem na počítači a v počítačové síti LAN, komunikaci s pobočkami pomocím WAN a Internetu. Systém je vhodný pro práci více dispečerů (uživatelů) a práci s pobočkami. Umožňuje práci všech uživatelů se stále aktuálními daty a průběžně je mění dle přijatých případně vyřízených objednávek.
Jedná se o moderní SQL systém architektury klient / server. SPEiS obsahuje základní dispečerské a manažerské výstupy s možností tvorby uživatelských tiskových sestav a exportů dat včetně HTML výstupů na Internet. Systém pracuje v prostředí Windows, je plně 32-bitový a běžně používá přímou interaktivní komunikaci s programy MS Office, MS Internet Explorer a Outlook Express.

Jedná se o ryze český systém, který využívá databázové prostředí SQL Firebird. Systém využívá know-how předchozích verzí vyvíjených firmou TH SOFT již od roku 1994.

Celý systém je navržen tak, aby splňoval požadavky řízení podle norem řady ČSN EN ISO 9000 a 14000.