Přepravy

Kniha Přepravy - eviduje vztah spediční firmy s dopravci

  • identifikace firmy, střediska a uživatele zakládajícího záznam, dle normy ISO
  • adresa dopravce
  • sjednaná cena ve volitelné měně
  • automatické doplňování dopravce při zvolení SPZ
  • automatické doplňování SPZ návěsu
  • ke každé evidované přepravě je možno přiřadit libovolné množství zásilek, čímž vzniká ložná listina s místem a časem nakládek a vykládek jednotlivých zásilek
  • celkovou cenu za přepravu je možno libovolně rozpočítat na jednotlivé zásilky v ložné listině. Tyto dílčí náklady na zásilku poté vstupují do modulu zásilek.