Zásilky

Kniha Zásilky - eviduje vztah spediční firmy se zákazníkem

 • pozice objednavatele
 • identifikace firmy, střediska a uživatele zakládajícího záznam, dle normy ISO
 • adresa objednavatele
 • adresa odesílatele
 • adresa příjemce
 • místo, datum a čas nakládky
 • místo, datum a čas vykládky
 • návaznosti objednavatele na odesílatele, příjemce, místo nakládky a vykládky je možno definovat mezifiremními vazbami v číselníku firem. Proto při vyplňování každé z výše zmíněných položek uživatel obdrží již přefiltrovaný seznam odpovídajících firem
 • seznam zboží v zásilce je možno dotahovat s předem definovaného číselníku zboží
 • sjednaná cena ve volitelné měně
 • ostatní výnosy a náklady spojené s realizací objednávky
 • každé zásilce je možno přidělit příznak o jejím aktuálním stavu. Tyto příznaky jsou uživatelsky definovatelné a projevují se barevným zvýrazněním zásilky v hlavním seznamu
 • ke každé zásilce je možno přidělit neomezené množství přeprav, čímž je možno sledovat trasu zásilky, včetně data a místa překládek.
 • z každé připojené přepravy je možné získat dílčí náklady na zásilku a následně vypočítat celkové náklady a výnosy na zásilku