Diety

Výpočet diet - pouhým zadáním času pobytu v jednotlivých státech program sám spočítá stravné dle do číselníků zadaných sazeb.
Uživatel má také možnost vytvářet diety ze zadaných stazek nebo podle předdefinovaných šablon, které si může uživatel libovolně vytvářet.
Vypočtené diety je možno vytisknout v mnoha variantách (podle států, podle měn, podle datumů, součtové sestavy a pod.).
Evidence měn s propojením na číseník kurzů, který lze jednoduše aktualizovat z internetu pouhým stiskem jednoho tlačítka...
Parametrizování celého výpočtu diet (uživatelské nastavení podmínek vyhovujících pro zadavatele)...