Evidence řidičů

Zdravotní prohlídky
Program eviduje zdravotní prohlídky řidičů, hlídá jejich příští termíny a hlásí uživateli v nastaveném předstihu...

 

Školení bezpečnosti práce
Evidence školení bezpečnosti práce (datum proběhlého školení, datum následujícího školení, informace o něm a pod...)

 

Ostatní školení
Ostatní školení(termíny školení, platnost školení, kdo školení provedl a pod.)...
Možnost tisku souhrnů