Stazky

Jednoduchá (leč velice užitečná) evidence stazek s následným tiskem vám umožní rychlý náhled na jakoukoliv dříve zadanou stazku, ze zadané stazky ihned automaticky program spočítá dietu, která řidiči za danou stazku přísluší (výpočet je parametrizovatelný). 
Dle zadaných informací do stazky se evidují a hlídají termíny a náklady daného vozu (např. výměny provozních náplní, výměny pneumatik a pod), program Vás na tyto skutečnosti s definovatelným předstihem vždy informuje.
Pro rychlou práci uživatele se automaticky propočítávají údajez dříve zadaných stazek (stav tachometru a pod) a doplňují se do nové stazky daného vozidla. 
Mnoho kontrolních mechanismů Vám nedovolí zadat např. neplatné datum nebo nesrovnalosti v časech - vždy budete upozorněni na případnou chybu.