Evidence vozidel

 

V kompletní evidenci vozidel uchováváte informace o vozidle, které využíváte jako číselník vozidel pro další práci s programem. Evidujete nejen základní informace o vozidle, ale také majitele vozidla (firmu), přípojné vozidlo, ormy spotřeby, sazby a v neposlední řade i řidiče.

Výměny pneumatik
Evidence výměn pneumatik (i u náprav)

 

Výměny provozních náplní
Provozní náplně

 

Technické prohlídky (STK)
Evidence a termíny technických kontrol vozidla, poptlatky za prohlídky, datumy platnosti a pod...
Automatické a plně nastavitelné hlídání termínů STK - program Vám sám zahlásí, že se blíží vypršení platnosti STK na dané vozidlo...

 

Měření emisí (ME)
Evidence a termíny emisních prohlídek, poptlatky za prohlídky, datumy platnosti a pod...
Automatické a plně nastavitelné hlídání termínů ME - program Vám sám zahlásí, že se blíží vypršení platnosti ME na dané vozidlo...

 

Garanční opravy
Evidence a termíny garančních oprav, náklady na opravy, datumy a pod...
Automatické a plně nastavitelné hlídání termínů garančních oprav...

 

Jiné opravy a servis vozidel
Jiné opravy a servis vozidel - a informace o tomto tématu...

Dopravní nehody
Evidence dopravních nehod, škod s nimi spojených, místa nehody, popisy nehody, datumy (nehody, likvidace)

 

Nastavení tachometrů
Nastavení tachometrů a informace o tomto tématu...

 

Náklady na vozidlo
Evidence veškerých nákladů na dané vozidlo - zobrazení všech nákladů z prohlídek, oprav, výměny náplní a pneumatik...
Možnost evidence ostatních nákladů na vozidlo...
Možnost tisku celkových souhrnů...