Nastavení výpočtů

Nastavení mzdových tarifů, výpočtů stazek, sazby za činnosti osádky a pod.